PRIVATUMO POLITIKA

Šios svetainės savininkė ir valdytoja yra bendrovė „AkzoNobel Decorative Coatings B.V.“, kuri kartu su savo susijusiomis įmonėms yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą.

Šiose Privatumo taisyklėse (kartu su mūsų Teisine informacija ir bet kokiais kitais jose nurodytais dokumentais) nustatomas pagrindas, kuriuo remiantis mes apdorojame visus iš Jūsų surinktus arba Jūsų mums pateiktus duomenis. Prašom įdėmiai perskaityti šias taisykles ir susipažinti su mūsų požiūriu ir tvarka, kaip mes tvarkome asmens duomenis.

Naudodamiesi mūsų Svetaine, Jūs sutinkate, kad Jūsų informacija bus renkama ir naudojama, kaip aprašyta šiose taisyklėse.

„AkzoNobel“ kontroliuoja visų asmens duomenų, surinktų per šią svetainę, tvarkymą.

INFORMACIJA, KURIĄ MES GALIME RINKTI APIE JUS

Mes galime rinkti ir tvarkyti šiuos Jūsų duomenis:

 • Informacija, kurią Jūs pateikiate arba esate pateikę anksčiau mūsų Svetainėje, įskaitant ir per bet kokias interaktyvias priemones. Tai apima (neapsiribojant vien tuo) informaciją, pateiktą registruojantis naudotis mūsų svetaine, užsisakant mūsų paslaugas, registruojantis į konferenciją, skelbiant ar siunčiant medžiagą arba teiraujantis dėl kitų paslaugų. Mes taip pat galime prašyti Jūsų pateikti informaciją, jei Jūs dalyvaujate mūsų organizuojamame arba remiamame konkurse arba akcijoje, ir kai Jūs pranešate apie problemą, susijusią su mūsų Svetaine.

 • Kai Jūs kreipiatės į mus, mes galime saugoti korespondencijos įrašus ir visą joje pateikiamą informaciją.

 • Mes taip pat galime prašyti Jūsų užpildyti apklausas, kurias mes naudojame tyrimų tikslais, tačiau Jūs neprivalote to daryti.

 • Duomenys apie Jūsų apsilankymą mūsų Svetainėje įskaitant, tačiau neapsiribojant vien tuo, srauto duomenis, vietovės duomenis, tinklaraščius ir kitus ryšių duomenis, jei jie reikalingi mūsų apskaitos ar kitais tikslais, bei resursai, kuriuos Jūs pasiekiate.


IP ADRESAI

Sistemos administravimo ir apibendrintos informacijos teikimo mūsų reklamos davėjams tikslais mes galime rinkti informaciją apie Jūsų kompiuterį, įskaitant, kai tai įmanoma, jūsų IP adresą, operacinę sistemą ir naršyklės tipą. Tai statistiniai duomenys apie mūsų vartotojų veiksmus ir įpročius, ir pagal juos asmenys neidentifikuojami.

SLAPUKAI

Prašom perskaityti Slapukų naudojimo taisykles, kuriose pateikta informacija apie tai, kaip mes naudojame slapukus.

KUR MES LAIKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Iš jūsų surinkti duomenys gali būti perduoti ir laikomi vietoje, esančioje už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Jie taip pat gali būti tvarkomi darbuotojų, dirbančių už EEE ribų mums, kuriai nors mūsų grupės bendrovei, vienai iš mūsų rinkodaros agentūrų arba kitiems tiekėjams (tiesiogiai arba netiesiogiai). Pateikdami savo asmens duomenis Jūs sutinkate su tokiu perdavimu, laikymu ir tvarkymu.

SAUGUMAS

Visa Jūsų pateikiama informacija yra laikoma mūsų saugiuose serveriuose. Jei mes esame suteikę Jums (arba Jūs esate pasirinkę) slaptažodį, leidžiantį Jums patekti į tam tikras mūsų Svetainės zonas, Jūs esate atsakingas už to slaptažodžio saugojimą paslaptyje. Prašome šio slaptažodžio niekam neatskleisti.

Per šią svetainę surinktų asmens duomenų perdavimas, laikymas ir apdorojimas yra apsaugoti įprastinėmis šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes padarysime viską, ką galime, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis, tačiau negalime garantuoti Jūsų duomenų, pateiktų mūsų Svetainėje, saugumo; visus duomenis Jūs pateikiate su savo rizika. Kai tik gausime Jūsų informaciją, mes taikysime griežtas procedūras ir saugumo nustatymus, kad apsaugotume ją nuo nesankcionuoto priėjimo.

INFORMACIJOS PANAUDOJIMAS

Apie Jus turimą informaciją galime naudoti šiais tikslais:

 • Užtikrinti, kad turinys iš mūsų Svetainės Jums ir Jūsų kompiuteriui būtų pateikiamas efektyviausiai.

 • Susisiekti su Jumis naudojimo ir techniniais klausimais, susijusiais su Jūsų naudojimusi mūsų Svetaine.

 • Suteikti Jums informaciją, produktus ir paslaugas, dėl kurių teiravotės mūsų, arba kurie, mūsų nuomone, gali Jus dominti, jei esate davę sutikimą kreiptis į Jus tokiais tikslais.

 • Vykdyti savo įsipareigojimus, kylančius iš sutarčių, kurias esame sudarę tarpusavyje.

 • Suteikti Jums galimybę naudotis interaktyviomis mūsų paslaugomis, jei nusprendžiate tai daryti.

 • Informuoti Jus apie mūsų paslaugų pakeitimus.

Esame pasaulinė organizacija, todėl mūsų surinkti duomenys gali būti perduoti tarptautiniu mastu visai „AkzoNobel“ organizacijai.

Mes neatskleidžiame informacijos apie identifikuojamus asmenis savo reklamos davėjams, tačiau galime suteikti jiems apibendrintą informaciją apie savo vartotojus. Tai statistiniai duomenys apie mūsų vartotojų veiksmus ir įpročius, ir pagal juos asmenys neidentifikuojami.

JŪSŲ INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis bet kuriam mūsų grupės nariui, tai yra mūsų filialams, mūsų pagrindinei holdingo bendrovei ir jos filialams.

Jūsų asmens duomenis galime tiesiogiai arba netiesiogiai atskleisti trečiosioms šalims:

 • kai naudojamės trečiųjų šalių paslaugomis kurti mūsų Svetainę ir/arba ją palaikyti ir/arba teikti reklamos/rinkodaros ir/arba duomenų saugojimo ar kitas technines paslaugas;

 • bet kokio verslo ar turto pardavimo ar pirkimo atveju galime atskleisti Jūsų asmens duomenis galimam tokio verslo ar turto pardavėjui arba pirkėjui;

 • jei mūsų bendrovė arba iš esmės visas jos turtas būtų įsigytas trečiosios šalies, mūsų saugomi asmens duomenys pagal šias Privatumo taisykles ir ryšium su jomis bus perleidžiamo turto dalis;

 • jei mes privalome atskleisti Jūsų asmens duomenis arba jais pasidalinti, kad įvykdytume teisinius įsipareigojimus arba įgyvendintume ar pritaikytume savo Teisinę informaciją ir kitas sutartis; apgintume savo teises, nuosavybę, taip pat savo, mūsų klientų ir kitų saugumą. Tai apima keitimąsi informacija su kitomis bendrovėms ir organizacijomis siekiant apsisaugoti nuo sukčiavimo ir sumažinti kredito riziką.


JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite teisę prašyti mūsų netvarkyti Jūsų asmens duomenų rinkodaros tikslais. Mes paprastai informuosime Jus (prieš surinkdami Jūsų duomenis), jei ketiname Jūsų duomenis naudoti tokiais tikslais, ar ketiname tokiais tikslais Jūsų duomenis atskleisti trečiajai šaliai kiekvienu atveju, kai tai išeina už Jūsų naudojimosi mūsų svetaine ribų. Tokiu atveju galite pasinaudoti savo teise neleisti naudoti savo duomenų pažymėdami atitinkamus langelius formose, kurias naudojame Jūsų duomenims rinkti. Savo teise taip pat galite pasinaudoti bet kada kreipdamiesi į mus info.lt@akzonobel.com

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS

Mūsų Svetainėje kartais gali būti pateikiamos nuorodos į mūsų partnerių tinklų, reklamos davėjų ir antrinių įmonių svetaines. Naudodamiesi nuorodomis į tokias svetaines turite atkreipti dėmesį, kad šios svetainės turi savo privatumo taisykles ir mes neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šių taisyklių. Prieš pateikdami tose svetainėse bet kokius savo duomenis, susipažinkite su jų privatumo taisyklėmis.

INFORMACIJOS PRIEINAMUMAS

Remiantis šiomis Privatumo taisyklėmis, Jūs turite teisę žinoti, ar mes turime informacijos apie Jus ir, jei turime, prieiti prie šios informacijos ir reikalauti ją pataisyti, jei ši informacija yra netiksli. Jūs taip pat turite teisę pareikalauti, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti arba užblokuoti, jei bet kuris iš jų tvarkymo veiksmų pažeidžia galiojančius privatumo apsaugos įstatymus.

SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Paprastai mes nelaikome per šią Svetainę surinktų duomenų ilgiau, nei reikia pasiekti tikslus, kuriems jie buvo surinkti, arba laikome tiek, kiek nurodyta įstatymuose.

MŪSŲ PRIVATUMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

Bet kokie privatumo taisyklių pakeitimai, kuriuos mes galime padaryti ateityje, bus paskelbti šiame puslapyje ir, prireikus, pranešti Jums e. paštu.

KONTAKTAI

Klausimai, pastabos ir paklausimai dėl šių privatumo taisyklių yra laukiami ir tūrėtų būti siunčiami adresu info.lt@akzonobel.com

„AkzoNobel Decorative Coatings B.V.“ yra Nyderlanduose registruota bendrovė, jos įmonės kodas 28080295, registracijos adresas Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ, Nyderlandai.

Lietuvoje yra registruota įmonė Akzo Nobel Baltics UAB, jos kodas 111504593, registracijos adresas Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva.

Gaunami duomenys, palaukite...